Poziom 1 - HappyMath - zajęcia dodatkowe z matematyki w Bytomiu

692 878 441
Przejdź do treści
    Dla dzieci przedszkolnych, w wieku 5-6 lat, zespół HappyMath przygotował program wyjątkowych zajęć matematycznych przystosowany do wymagań edukacji matematycznej zawartych w polskiej podstawie programowej.

Przykładowe tematy zajęć realizowane podczas HappyMath:

Z wykorzystaniem zestawu LEGO ® More To Math:


Kury
Zestaw ćwiczeń koncentruje się na zadaniach tekstowych, dodawaniu oraz równaniach z niewiadomą. Doskonalenie rozumowania abstrakcyjnego oraz ilościowego a także ćwiczenie umiejętności krytycznego oceniania proponowanych rozwiązań to dwie Kluczowe Umiejętności Matematyczne, na które położony jest tu największy nacisk.


Motyl
Ćwiczenia w tym zestawie skupiają się na umiejętnościach pomiaru oraz porównywania mierzonych obiektów a także na ich klasyfikowaniu i sortowaniu. Zestaw ćwiczeń największy nacisk kładzie na doskonalenie umiejętności modelowania z użyciem matematyki oraz strategicznego wykorzystania odpowiednich narzędzi.


Lew + obrazek
Zestaw ćwiczeń koncentruje się na określaniu położenia oraz na wprowadzeniu podziału prostokątnych obiektów i znajdowaniu równych części większej całości. Odnajdywanie prawidłowości w rozumowaniu oraz korzystanie ze schematów przy rozwiązywaniu zadań to najważniejsze praktyki matematyczne, na których skupiają się lekcje z tego zestawu.

Z wykorzystaniem innych narzędzi dydaktycznych:

Zbiory,
Figury płaskie,
Figury przestrzenne,
Ważenie,
Mierzenie,
Orientacja przestrzenna,
Dodawanie i odejmowanie,
Symetria,
Oś liczbowa,
Obliczenia pieniężne,
Obliczenia zegarowe.
Wróć do spisu treści